Και τα πνευματικά παιδιά έγιναν...6!

2017-04-20 16:00

 

Θυμάμαι τα πάντα - εκδόσεις όστρια

Ρόδι και μέλι - εκδόσεις εντύποις

Αναμνήσεις με άρωμα espresso - εκδόσεις εντύποις

Στην ανέμη τυλιγμένη - συμπαντικές διαδρομές (συλλογικό έργο)

Ανθολόγιο ποιήσεως φθινόπωρο 2016 - εκδόσεις όστρια (συλλογικό έργο)

Ανθολόγιο ποιήσεως χειμώνας 2016 - εκδόσεις όστρια (συλλογικό έργο)